PÄEVAKESKUS YLISKYLÄ

TK-Team akustiikkapaneeli Yliskylä päiväkoti

Helsingis asuvas Yliskylä päevakeskuses tarnisime erinevaid
akustilisi paneele, valget ja kriitplaate ning teadetetahvleid.